Spss Uygulamalı Pazarlama Araştırmalarına Giriş Veri Elde Etme – Örnekleme – Analizler
ISBN: 9789750238673 2016 5. Baskı Ekonomi, İşletme Mahir Nakip, Eyyup Yaraş Seçkin Yayıncılık

Pazarlama Araştırmalarına Giriş dersinde okutulabilecek olan ve güncellenmiş, 5. baskını yapan kitapta konuların anlatılışındaki kullanılan dilin; basit, anlaşılır, terminolojiye dayalı ve güncel olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca, yeni baskıda birçok haber, olay ve araştırma uygulamaları eklenerek, öğrencilerin konuya ısındırılmaya çalışılmıştır. Konu anlatımlarının sonlarında, öğrencilerin araştırma yapma, analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek için, e-araştırma başlığı altında internet uygulamaları eklenmiştir. Pazarlama araştırmalarında kullanılan metrik ve metrik olmayan hipotez testleri, deneysel tertipler, istatistiksel analiz yöntemleri SPSS paket program kullanılarak anlatılmıştır. Bütün bunların yanında genel olarak bir alan araştırmasında kullanılan veri kaynak türleri, veri toplama araçları ve örnekleme gibi konular ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Kitap, her ne kadar işletme bölümleri için ders kitabı olarak hazırlansa da, konu ile ilgilenenlere ve araştırmacılara da yardımcı olacak niteliktedir. Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.