Avrupayı Saran Kriz Avro Bölgesi
ISBN: 9789750224331 2013 1. Baskı Ekonomi, İşletme Belgin Akçay Editör : Editör: Belgin Akçay
Seçkin Yayıncılık

Avro borç krizi konusunda yazılmış çok sayıda makale olmasına rağmen, bu konuyu bir bütünlük içinde veren bir çalışmanın henüz Türkçe literatürde bulunmaması, bu kitabın hazırlanmasında odak noktası olmuştur. Kitapta yazarlar, bir yandan baş döndürücü bir dinamizme sahip Avro Bölgesinde yaşanan ekonomik krizin kökenlerini, krizin üye devletlere özgü ve Birliğin yapısından kaynaklanan nedenlerini okuyucuya sunmaya çalışırken diğer yandan hem Avro Bölgesi hem de Birlik düzeyinde alınan tedbirlere, yapılan reformlara ve krizin Türkiye'ye yansımalarına ışık tutmaya çalışmışlardır.