Sporda Stresle Başa Çıkma
ISBN: 9786257727266 2020 Spor Ziya Koruç Gazi Kitabevi

Bu araştırmada stresi kontrol de etkili olabilecek çeşitli tekniklerinden birisi olan otojenik araştırmaların etkisi incelenmiştir, özellikle stresteki metabolik yanıtlarla ilgili olarak otogenik araştırmaların etkisine yönelik çalışmalara literatürde rastlanılmamıştır. Bu araştırma ise bunun Işık tutmayı amaçlamıştır araştırmanın deney değişken otogenik alıştırmalar olup bunun stres düzeyine bağlı olarak ortaya çıkan katekolamin ve durumluk kaygı düzeylerine etkisi alınmıştır.