Yüksek İrtifada Yapılan Ekspedisyona Katılan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu
ISBN: 9786257911597 2020 Spor Mehmet Bülent Asma Editör : Nevin Aktaş
Gazi Kitabevi

Yüksek İrtifada Yapılan Ekspedisyona Katılan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu, Enerji Harcamaları ve Bazı Fiziksel Karakteristikleri kitabı Kuramsal Temeller ve Kaynak Araştırması, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları ve Tartışma konularını ele alan bir çalışmadır