Soykırım Suçu
ISBN: 9786052643822 2023 1. Baskı Ceza Hukuku Yusuf Özkartal Adalet Yayınevi

2002 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu belgesi niteliğinde olan Roma Statüsü’ne göre Mahkeme’nin yargı yetkisine giren suçlardan birisi soykırım suçudur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde işlenen soykırım suçunun faillerini yargılamakla görevli olan Mahkeme, bu hususta uluslararası toplum nezdinde huzur ve barışa katkı sağlayan bir kuruluş olarak görülmektedir. Yüksek lisans tezi olarak bu konunun tercih edilme sebebi, dünyanın farklı yerlerinde her geçen gün yeni bir soykırım iddiasının ortaya atılması, son yıllarda yüzlerce insanın katledildiği soykırım olarak nitelendirilebilecek çeşitli olayların yaşanması gibi hususların yanında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulması üzerine yaklaşık yirmi yıl geçmesine rağmen soykırım suçu kapsamında yaptığı yargılama sayısının azlığına bağlı olarak Mahkeme’nin soykırım suçu konusunda nasıl içtihatlar geliştireceği hakkındaki karmaşık durumdur.