Türk Ceza Hukukunda Zorla Evlilik
ISBN: 9789750272288 2021 1. Baskı Ceza Hukuku Aylin Yenigül Seçkin Yayıncılık

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada durdurulamaz bir artış gösteren şiddet eylemleri her gün farklı bir türü ile karşımıza çıkmaktadır. Zorla evlilik de bunlardan biridir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tetiklediği zorla evlilik gibi şiddet içerikli eylemler ile ilgili alanlarda çalışanlar, hukukçular ve aktivistler, bu konularda kendilerine rehberlik edecek kaynaklara her zaman kolaylıkla ulaşamamaktadır. Zorla evlilik bakımından da Türk yazınında, oldukça sınırlı sayıda akademik eser bulunmaktadır. Bu çalışma, hem sosyolojik hem de hukuki bilgiler içeren, zorla evlilik kavramı bakımından yol gösterici bir el kitabı olmayı amaçlamaktadır. Kitapta ilk bölüm, zorla evlilik eylemi ile ilgili sosyolojik araştırmalara ayrılmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar geniş bir yelpazede sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm ise ceza hukuku bakımından zorla evliliğin ele alınmasından ibarettir. Her iki bölüm açısından da, en güncel kaynaklar tüketilmeye çalışılmıştır. Kitapta zorla evlilik, köklü bir toplumsal sorun olması nedeniyle sosyolojik olarak incelenmesinin yanında, ceza hukuku bakımından da bir suç tipi olarak düzenlenecek olursa nasıl ele alınabileceği irdelenmeye çalışılmıştır.