Sağlık Statüsü Belirleyicileri
ISBN: 9786057877062 2019 Sağlık Fatih Budak Editör : Fati̇h Budak
Siyasal Kitabevi

Bazı insanları sağlıklı, bazılarını ise sağlıksız yapan şey nedir?br Herkesin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir toplumu, nasıl oluşturabiliriz?br Sağlıklı bir gelecek adına, sağlık hizmetleri yönetiminde nelere dikkat edilmelidir?br Sağlık hizmetleri yönetiminin temel sorunsalı olarak karşımıza çıkan bu ve benzeri soruların cevabını aramak için çıkılan bu yolculukta; sağlık yönetimi bakış açısıyla, yeni bir sağlık statüsü modeli ortaya konulmaktadır. Genetikbr Çevrebr Kültürbr Teknolojibr Nüfusbr Yaşam Tarzıbr Ekonomik Sistembr Politik Sistembr Sağlık Hizmetleri Sunumu kavramlarını ele alan bu kitabın; Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kullanılacak bir eğitim materyali olarak, akademisyen ve öğrencilerebr Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki stratejik yönetim süreçlerinde; klinisyenlere, sağlık yöneticilerine ve politika yapıcılarabr Konuya ilgi duyan okur ve araştırmacılarabr Ve gerek kendi sağlığını gerekse içinde yaşadığı toplumun sağlığını optimal düzeye çıkarmak isteyen her bireye faydalı olacağı düşünülmektedir.