Tıbbi Biyoloji Ve Genetik
ISBN: 9786053446286 2018 Sağlık Abdullah Ekmekçi Gazi Kitabevi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik kitabı Moleküler Evrim, Biyomoleküller, Hücre Biyolojisi, Katılım ve Genom, Moküler Genetik, Gelişimsel Genetik ve hücre farklılaşması, Genetik Hastalıkların Moleküler Temeli, Genomik, proteomik ve biyoinformatik Sistemler Biyolojisi, Moleküler genetik analiz ve Biyoteknoloji, Öğrenme ve Belleğin Moleküler Biyolojisi konularını ele alan bir çalışmadır