R İle Veri Analizi Ve Psikometri Uygulamaları
ISBN: 9786052417140 2021 3. Baskı Eğitim Bilimleri Pegem Akademi Yayıncılık

R yazılımı yeni bir yazılım olmamasına rağmen son yıllarda kullanımı hızla artmaktadır. R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları kitabında R’ın temellerine adım atacak, sık kullanılan istatistiksel analizlerin ve ölçme uygulamalarının R üzerinden nasıl gerçekleştirilebileceğini öğreneceksiniz. Bölüm sonlarında verilen araştırma sorularıyla da öğrenilenleri pekiştirebileceksiniz. Bu kitap, lisans düzeyinde istatistik, yüksek lisans düzeyinde veri analizi ve istatistik, doktora düzeyinde ise ölçme kuramları derslerine yardımcı olabilecek niteliktedir. Çok sayıda örnek kodla yazılan bu kitabın akademik çalışmalarınıza katkı vermesi dileğiyle...