Çocuk Ve Ergenlerde Travma, Kayıp Ve Yas Danışmanlığı Kuram Ve Uygulamaları
ISBN: 9786257582476 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri M. Engin Deniz, Fuat Tanhan, Zöhre Kaya, Firdevs Savi Çakar, Seda Donat Bacıoğlu, Ezgi Güven, Hakan Sarıçam, İhsan Çağatay Ulus, Fi̇gen Akça, Ayça Büyükcebeci, Faika Merve Karadoğan, Nahide Ceylan Turhal, Cansu Akyüz Yılmaz, Gökçe Aysu Akyüz Uçar, Duygu Kandemirci Bayız, Oya Onat Kocabıyık, Murat S. Özkan Editör : Firdevs Savi Çakar
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta günümüzde daha fazla travma, kayıp ve yas sürecine maruz kalan çocuklar ve ergenlere odaklanılmış, farklı travma ve kayıp durumlarının doğası ile müdahalelere yer verilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede kitapta; çocuk ve ergenlerle travma, kayıp ve yas danışmanlığı kavramsal çerçevesi, farklı kayıp türlerinde yas süreci, kayıp ve yas danışmanlığı müdahaleleri ile travma ve kayıpla başa çıkma ana temalarından oluşan 4 kısım bulunmaktadır. Bu ana temalarda ise bölümler halinde travma, kayıp ve yas süreci konuları kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Kitabın çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarda psikolojik danışmanların yanı sıra diğer ruh sağlığı alanındaki adaylar, alanda çalışan uzmanlar ve eğitimciler içinde bir kaynak olması hedeflenmiştir.