OHAL KHK Rejiminin Eleştirisi ve OHAL ile Kalıcı Olarak Dönüşen Ceza Hukuku Rejimi
ISBN: 9786053279211 2019 3. Baskı Ceza Hukuku Doğan Erkan Ekin Yayınevi

OHAL KHK REJİMİNİN ELEŞTİRİSİ VE İZLENEBİLECEK HUKUKİ YOLLAR O MEMURLAR NEDEN GÖREVE DÖNEMİYOR? KHK İHRAÇLARINDA HANGİ HAKLAR İHLAL EDİLİYOR KHK İHRAÇ VE DİĞER MÜEYYİDELERİNDE SON HUKUKSAL DURUM BU BİR AİHM ELEŞTİRİSİDİR… KENDİ KHK’SINA BİLE AYKIRI OLAN OHAL BAŞVURU KOMİSYONU NEDİR? ANAYASA MAHKEMESİ, VENEDİK KOMİSYONU RAPORUNU OKUMAMIŞ! KOMİSYON BAŞVURULARI İÇİN NOT OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU NE YAPMALI, NE YAPMIYOR? KARARLARINA KARŞI ÖNE ÇIKARTILMASI GEREKEN ARGÜMANLAR NELERDİR? İKİ OHAL KHK MADDESİ, ANAYASA MAHKEMESİNCE ZIMNEN İLGA EDİLDİ. OHAL’İN İKİNCİ YILINI DEVİRMEK ÜZEREYKEN, SİRACUSA PRENSİPLERİ NİHAYET TÜRKÇE’YE ÇEVRİLDİ! ŞİMDİ NE YAPMALI? BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ ULUSLARARASI MEDENİ VE SİYASAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN KISITLANMASI VE ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN SIRACUSA İLKELERİ OHAL HUKUKUNA DAHİ UYMAYAN TÜRKİYE 2016-2018 OHAL’İ YAHUT HUKUK DEVLETİ TAAHHÜDÜNÜN SONU SIKIYÖNETİM KANUNUNA DAİR DANIŞTAY KARARI ÖRNEĞİ IŞIĞINDA OHAL KHK’LARI, OHAL BİTTİKTEN SONRA HALEN UYGULANABİLİR Mİ? VE BİR HUKUKİ MÜTALAA ÖRNEĞİ EK-1 AİHM TEMATİK BİLGİ NOTU OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ASKIYA ALMA EK-2 VENEDİK KOMİSYONU RAPORU EK-3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ OFİSİ Türkiye'de Olağanüstü Halin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisine İlişkin Rapor Ve Türkiye'nin Güneydoğusundaki Duruma İlişkin Güncelleme