Müstehcenlik Suçu (Tck M. 226)
ISBN: 9789750209956 2009 1. Baskı Ceza Hukuku Veli Özer Özbek Seçkin Yayıncılık

Özellikle internet kanalı ile müstehcenlik olarak nitelendirilen ve çocuk pornografisine ilişkin suçların yaygın olarak artması uluslararası alanda bu suçlarla mücadeleye artan bir ivme kazandırmıştır. Doç. Dr. Veli Özer Özbek tarafından hazırlanan kitap, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.226'nın karmaşık yapısını anlatarak, bu madde içinde "müstehcenlik" başlığı altında toplanan suçların neler olduğunu belirtmiştir.