Öğretmenli̇k Mesleği̇ni̇n Sanatsal Deği̇şkenleri̇
ISBN: 9786050370225 2019 1. Baskı Eğitim Mustafa Genç, Niyazi Can, Nail Yıldırım, Mahmut Sağır, Mehmet Aki̇f Kaplan, Rabi̇a Demi̇r, Ayça Çeti̇ner Önal, Mi̇ne Ceranoğlu, Mustafa Emek, Şai̇r İnci̇ Okumuş, Veda Yar Yıldırım, Emi̇ne Varki̇ Editör : Gülay Bedi̇r, Veda Yar Yıldırım
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim, insanı insan eliyle, insanca, tüm yönlerini keşfeden, geliştiren, kendisi yapma konusunda ve iyi bir varlık haline getirmede iddialı, alıcılarını yaşamın tüm yönlerine açık hale getirme konusunda planlı bir insanlık hizmetidir. Bu hizmeti yerine getirirken öğretmenin mesleğe ilişkin yaklaşımı, tutumu önemli görülmektedir. İnsan denilen özneye, özele, özde bire, kutsala dokunuş için estetik bir yaklaşım gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin estetik eğitimine ihtiyaç duyduğu, bu eksikliğin uygulamalarda bazı problemlere yol açtığı görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinde gerekli yaratıcı gücün, estetik düşüncenin ve bilincin örgütlenmesi için, yaşamdan zevk alma ve kolaylaşması için öğretmenlerin sanat eğitimi alması gerekmektedir. Sanat eğitimi tüm meslekler için önemli görülürken, insanın yaşamına doğrudan dokunması ve etkisinin ömür boyu sürmesi bakımından öğretmenlik mesleğinin sanat eğitimine daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kitap bu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Öğretmenin estetik tavrının, düşüncesinin bilgi, beceri ve tutum düzeyinde geliştirmek amaçlanmaktadır. Kitabın muhatabı tüm öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır.