Pandemi Döneminde Eğitim İyileştirelim, İyileşelim
ISBN: 9786051703503 2020 Eğitim Çiğdem Suzan Çardak, Adile Aşkım Kurt, Serap Erdoğan, Yavuz Akbulut, Hasan Gürgür, Müyesser Ceylan, Ezgi̇ Doğan, Çi̇ğdem Uysal, Recep Gür, Editör:dilruba Kürüm, Yapıcıoğlu Yazarlar: Suzan Duygu Bedir, Erişti, Ramazan Akdoğan, S. İpek Kuru, Gönen, Aysel Demiroğlu, Elif Çimşir, Meral Ceylan, Çapar, Eren Kesim, Gülden Bozkuş, Genç, Sunagül Sani, Bozkurt, İnci Zeynep Özonay, Böcük, Murat Doğan Şahin, Ceyhun Kavrayıcı, Hilal Atlar, Tezcan Çavuşoğlu Anı Yayıncılık

Bu çalışma, tüm dünyanın hızlı bir biçimde kendini içinde bulduğu ve olağanüstü olarak değerlendirdiğimiz bir süreçte eğitimin iyileştirici gücüne duyulan inancın bir ürünüdür. Salgın olarak da tanımlanan bu dönem üzüntü, acı, endişe gibi birçok duygu ile birlikte kendimizi ve çevremizi anlama, koruma, üretme ve geliştirme gibi birçok beceriyi daha etkin kılma yolları ya da arayışlarını beraberinde getirdi ve getirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Bu çalışma bir ders kitabı olarak düşünülmemelidir. Çünkü bir ders verme ya da bilinmeyen bir durumu ortaya koyma amacıyla yola çıkılmamıştır. Bu çalışma, sadece yazarlarımızın kimi zaman uzmanlık alanları kimi zaman da ilgilerini deneyimleriyle yoğurdukları bir anlayışın ürünüdür ve temel amacı, sadece bu deneyimleri paylaşarak bir bakış sunmak, yansıtma yapmaktır. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Pandemi dönemlerinde işlevsel olabileceğine inanılan bu bölümlerin sunulmasında, kişisel gelişimle ilgili bilgi ve deneyimlerden meslekî gelişimle ilgili bilgi ve deneyimlere doğru bir sıra izlenmiştir. Bu bölümler, ruh sağlığı, evde iyileşmek, bilinçli farkındalık, sanat etkinlikleri, erken çocukluk eğitimi ile özel gereksinimli çocukların evde eğitimi, etkili bir iletişim aracı olarak Türkçenin öğretimi, uzaktan eğitimin yönetimi, uzaktan eğitimde ders tasarımı, eğitim teknolojileri, sanal sınıfların yönetimi ile uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme konularından oluşmaktadır.