Müzi̇ksel Yazma Eği̇ti̇mi̇ Ve Ezgi̇ Bankası
ISBN: 9786053441410 2014 Güzel Sanatlar Ülkü Özgür, Salih Aydoğan Gazi Kitabevi

Öğrenme; zeka, yetenek, öğrenme ortamı, araç-gereç, yöntem ve teknik, ilgi-istek vb. birçok öğenin planlı ve programlı biçimde örgütlenmesiyle oluşabilen karmaşık bir süreçtir. Müziksel öğrenmede bu süreç daha karmaşıktır. "ses" in, beş duyu organından yanlızca işitme organıyla algılanabilmesi ve değerlendirilmesinin birçok psikofiziksel etkene bağlı oluşu müziksel öğrenmeyi güçleştirir.