Etnomüzikoloji Alan Çalışmaları 1
ISBN: 9786053274261 2016 1. Baskı Güzel Sanatlar Derya Karaburun Doğan Ekin Yayınevi

"Etnomüzikoloji Alan Çalışmaları-I" isimli bu çalışmada, Malatya yöresi müziklerinin karakterinin tespit edilmesi, Malatya'da yaşayan farklı etnik cemaatlerin (Alevi-Bektaşi ve Roman cemaatleri) kültürel kimliklerinin ve müzik kültürlerinin ortaya çıkarılması, Sivas Divriği bölgesinde yaşayan Alevi-Bektaşi cemaatinin kültürel kimlikleri ve müziksel ritüelleri üzerine bilgiler sunulması hedeflenmiştir.