Konkordato Mühleti Verilmesinin Sürekli Borç İlişkileri Etkisi
ISBN: 9786258153163 2022 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Bünyamin Kartal Adalet Yayınevi

“Konkordato Mühleti Verilmesinin Sürekli Borç İlişkilerine Etkisi” isimli bu çalışma, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan tez 03/08/2021 tarihinde Prof. Dr. Murat Atalı, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göksu’dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu çalışma kitap haline getirilirken tez jürisisinin değerli görüş ve önerileri doğrultusunda değiştirilmiş ve tezin kabulünden sonra yasalaşan 7327 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler kapsamında ilgili güncellemeler yapılmıştır.