Karşılaştırmalı Kültürdi̇lbi̇li̇m: Di̇l-Kültür-İnsan
ISBN: 9786053444138 2016 Edebiyat G. M. Alimjanova Editör : Edi̇törler :Olena Kozan, Canan Paşalıoğlu
Çevirmen : Çevi̇ri̇ Edi̇törleri̇ : Seyhan Uçar, Şeki̇p Aktay
Gazi Kitabevi

Karşılaştırmalı dil incelemeleri, sorgulayan bir araştırmacıyı muhakkak tarih, halkbilim, dinler tarihi, felsefe gibi birçok bilim alanına yönlendirme açısından çok önemlidir, çünkü dil, bir milletin tarihini, kültürünü, geleneklerini, örf-adetlerini, milli dünya görüşünü ve değerlerini yansıtır.