Kervankıran
ISBN: 9786052412428 2019 4. Baskı Edebiyat Ensar Aslan Pegem Akademi Yayıncılık

Prof. Dr. Ensar ASLAN Kars’ın Arpaçay ilçesinin Akçalar (Keçebörk) köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kars’ta, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Aynı böüme halk edebiyatı asistanı olarak atandı. Doktorasını HacettepeÜniversitesi Edebiyat Fakültesinde Prof. Dr. Şükrü Elçin’le tamamladı. 1977-1979 yılları arasında ABD’de Indiana-Bloomington ve Chicago State üniversitelerinde iki yıl süreyle alanı ile ilgili çalışmalar yaptı. 1986 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ve Sosyal ilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ahi Evran Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.Prof. Dr. Ensar Aslan’ın alanı ile ilgili yayımlanmış 10 kitabı, çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirileri ve 100’den fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Ensar Aslan’ın yapıtlarına, kendisinin de içerisinde bulunduğu yaşanmış, gerçek olayları yalın ve derin anlamlar içeren, akıcı bir dille anlattığı KERVANKIRAN öyküleri de eklenmiştir. Yazarın Yayımlanmış Kitapları: 1. Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri, Hikâyeleri ve Karşılaşmaları, Ankara 1975. 4. Baskı, Maya Akademi Yayınları, Ankara 2007. 2. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, TDK, 1976. 3. Baskı, Ankara 1988. 3. Doğu Anadolu Saz Şairleri, Kağızmanlı Recep Hıfzı, Cemal Hoca, Zülali, Müdami. Erzurum 1975 4. Aşık Gülhani Divani, Erzurum 1980. 5. Halk Şiirimizde Tarihi Olaylar, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır 1988. 6. Atatürkçü Düşüncede Türk Eğitim Sistemi, Dicle Üniversitesi Yayınları,Diyarbakır 1989. 7. Halk Hikâyelerini İnceleme Yöntemleri, Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme. 1990 8. Halkbilimi Araştırmaları, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır 2003. 9. Türk Halk Edebiyatı, 4. Baskı Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2017 10. Kervankıran-Yaşanmış Öyküler, Diyarbakır 2006. 2. Baskı Pegem Akademi. Ankara 2018.