Hukuki Ve Mali Boyutlarıyla Sukuk (Kira Sertifikaları)
ISBN: 9786053441489 2016 Maliye İlhami Söyler Gazi Kitabevi

Kalkınmanın dinamik gücü yatırımdır. Yatırımın beşeri kaynağı girişimci, nesnel kaynağı ise finansmandır. Kalkınmayı sağlayacak yatırımların finansmanı, hem devlet, hem de özel sektör açısından öteden beri siyasetçileri, ekonomistleri ve maliyecileri meşgül etmektedir.