Türkiye'de Yapısal Dönüşüm: Mali Sosyal Değerlendirmeler
ISBN: 9786257911085 2020 Maliye Mutlu Yoruldu Gazi Kitabevi

Küreselleşen dünyanın oluşturduğu risk faktörleri ve Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler etkin bir kamusal yönetim anlayışının ve kamu maliyesi politikasının benimsenmesine yol açmaktadır. Bu anlamda iç ve dış tehditlere ve sorunlara karşı etkin ve hızlı karar alma sürecini benimseyen kamu yönetimi anlayışına ihtiyaç duyulması ile 2018 yılında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne geçiş yapılmış. Bununla birlikte Türkiye'de yönetimin kamusal hizmet sunumunun ve vergilendirme anlayışının etkinlik, iktisadilik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde ve sosyal refah kaybına yol açmayacak şekilde planlanması isteğiyle kamu maliyesinin kamu yönetimi, iktisat ve sosyoloji disiplinleri ile etkileşiminin arttırılması gerekliliği ile bu kitap çalışması alanında uzman akademisyenler tarafından düşünülmüş ve ortaya çıkartılmış.