Geçmişten Günümüze Sazda Ve Sözde Usta Kadınlar
ISBN: 9786053441595 2014 Edebiyat Fatma Ahsen Turan Gazi Kitabevi

Dede Korkut'ta erkek ozanlar kadar etkili ve ön plana çıkan "kadın ozan"lar mevcuttur. Bu kadınlar savaşta ata binmekte, ok atmakta mahir oldukları kadar, söylemek istediklerini manzum anlatmakta da mahirdirler.