Fiziksel Fitness Kavramlar Ve Uygulamalar
ISBN: 9786258413625 2022 Spor Dr. Temel Çakıroğlu Gazi Kitabevi

Teknoloji, her geçen gün baş döndürücü şekilde gelişmekte ve insanların yaşamını birçok açıdan kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan ise bu gelişmeye paralel olarak insanların fiziksel aktivite düzeyi ne yazık ki giderek azaltmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da hareketsiz yaşam fiziksel, ruhsal ve sosyal saağlığımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.