Beden Eğitimi Derslerinde Özel Öğretim Yöntemleri Kullanılmasının Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması
ISBN: 9786257315876 2021 Spor Dr. Hulusi Böke Gazi Kitabevi

"Beden eğitimi, doğası gereği bedensel ve fiziksel gelişim başta olmak üzere bireyler üzerinde bütüncül iyileşmeyi amaç edinen etkinlikleri içerir. Beden eğitimi; bütünsel sağlığa, zihinsel ve fiziksel büyümeye ve çok yönlü gelişime katkıda bulunur. Beden eğitimi, öğrencinin çok yönlü gelişimi ile ilgilenir. Eğitim sürecinin bir parçası olarak beden eğitimi programı, psikomotor ve fiziksel amaçların yanı sıra bilişsel ve duyuşsal gelişimi içerir. Beden eğitimi müfredatı, geniş bir yelpazeyi hedeflediğinden farklı seviyelerde beceri sahibi öğrencilere sunulmak durumundadır. Dolayısıyla öğrencilerin öğrendiğini ortaya koyan bir beden eğitimi dersini planlama ve uygulama kolay bir iş değildir." Kitaptan