Finansal Yatırımlarda Teknik Analiz
ISBN: 9789750289934 2024 1. Baskı Finans, Yatırım Beyhan Yaslıdağ Seçkin Yayıncılık

İyi bir yatırımcı olmanın en önemli ve temel kuralı, mevcut verileri doğru bir şekilde okuyabilmek ve analiz etmektir. Doğru analiz, yatırımcının yapacağı yatırımı doğru zamanda ve doğru miktarda yapmasına yardımcı olacağı gibi, yatırımdan beklentisini de daha gerçekçi olmasına olanak sağlayacaktır. Kitapta temel analiz hakkında genel bilgiler yer almakta, analizin temelini oluşturan Dow Teorisi incelenmektedir. Teknik analizlerde önemli bir yer tutan grafikler ise çeşitleri ve özellikleri ile anlatılmaktadır. Grafiklerin okunmasında önemli olan formasyonlar ise tüm çeşitleri ve görselleri ile birlikte incelenmektedir. Tüm formasyonlara ilişkin grafikler verilmekte ve birbirlerine göre kullanımlarındaki avantaj ve dezavantajları sıralanmaktadır. Formasyonları destekleyici nitelikteki indikatörler de açıklamaları, görselleri ve yorumlanmalarına ilişkin bilgiler kapsamında incelenmektedir. Yazarın, üniversitelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında ilgili dersleri anlatıyor olması, sektör tecrübesi ve temel analiz ile teknik analizin aktif bir uygulayıcısı olarak hazırladığı bu kitap yatırımcıların analizleri gerçekleştirme süreçlerinde genel bilgilerden yola çıkarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek tüm bilgileri içermektedir.