Bireysel Yatırımcı Ne İster? Çağatay Orçun
ISBN: 9786053272960 2016 1. Baskı Finans, Yatırım Çağatay Orçun Ekin Yayınevi

"Bireysel Yatırımcının Finansal Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma" başlıklı bu çalışmanın amacı; "bireysel yatırımcıların finansal risk algılarına göre gruplandırılması ve bu risk gruplarının kişilik özellikleri, demografik faktörler ve bilişsel - duygusal yanılgılara göre farklılıklarının analiz edilmesidir".