Fen Bilimleri Öğretimi
ISBN: 9876051700830 2016 Fen Bilimleri Eğitimi Editör:nil Duban, Editör:şengül S.anagün, Emre Ev Çimen, Behiye Bezir Akçay, E. Aysın Küçükyılmaz, Bülent Aydoğu, Pınar Huyugüzel Çavaş, Bülent Çavaş, Yard.doç.dr.muhammet Özden, Şengül S. Anagün, Nergiz Kardaş, Nil Duban, Özge Aydın, Gökhan Serin, Fatma Şaşmaz Ören, Burcu Anılan, Didem İnel Ekici, Sayım Aktay Editör : Editörler : Şengül S. Anagün, Nil Duban
Anı Yayıncılık

Bilimin ilerlemesine paralel olarak bilim dallarında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler insan yaşamının her alanını etkilemektedir. Fen bilimleri öğretiminde de bu gelişmeler ışığında paradigma değişimleri yaşanmaktadır. 2013 yılında revize edilen ilköğretim fen bilimleri programı ile öğretmen yetiştiren kurumlar olarak eğitim fakültelerinin de uygulamalarını değiştirmeleri gereği ortaya çıkmıştır. Bu kitabın yazımında bu amaca hizmet etme gerekçesi ile yola çıkılmıştır. Kitap 3-8. sınıflarda öğretmenlik yapacak öğretmen adaylarına ve öğretmenlerine fen bilimleri öğretimi konusunda ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kitap; bilim tarihi, bilimin doğası, fen bilimleri öğretim programı ve programda yer verilen öğrenme alanlarının açıklanması, programda önerilen öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, fen bilimlerinde laboratuar, kavram öğretimi ve teknoloji destekli fen öğretimi gibi başlıklardan oluşmaktadır. Eğitimde reform hareketlerinin başarıya ulaşmasının temelinde uygulayıcı olan öğretmenler bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının donanımlı olarak yetişmesi de bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Kitabımızın bu yönüyle fen eğitimi alanına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Öğretmen adaylarının niteliğini artırmak adına sadece teorik bilgilere değil uygulamalara da kitabın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Bölüm yazarlarımız geniş bir alanyazın taraması ile güncel gelişmeleri sizlere sunmayı amaçlamıştır.