Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II
ISBN: 9786054434459 2015 Eğitim Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Doç Dr. Süleyman Yaman Anı Yayıncılık

Bu kitap, "konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme kuram ve yaklaşımları, öğretme–öğrenme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi" konularından oluşmaktadır. Kitapta ele alınan konuların istenilir seviyede anlaşılabilmesi için çeşitli etkinlikler, şekil, resim ve tablolarla kitap zenginleştirilmiştir. Bölüm başlarında; bölüm içeriği, öğrencilerin kazanması beklenen hedef ve davranışlar ile tartışma sorularına yer verilmiştir.