Farklı Boyutlarıyla Örgütsel Davranış
ISBN: 9786257045155 2020 İşletme Editör : Aykut Bedük,Mehtap Öztürk
Gazi Kitabevi

Dünyada yaşanan değişimlerin ve küreselleşmenin etkisiyle işletmeler, yoğun rekabet yaşamakta, teknolojik gelişmeler, endüstri yapılarındaki değişimler, karmaşıklık ve belirsizlik eğilimi ile karşı karşıya kalmaktadır. İşletmelerin yaşadıkları bu değişim karşısında varlıklarını nasıl sürdürebilecekleri, değişimlere nasıl adapte oldukları, örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bugünün yeni rekabet koşulları artık her düzeydeki yönetici ve çalışanların yaptıkları işler ve sorumlulukların bir zaman baskısı altında olduğunu göstermektedir. Bu baskı sonucunda çalışanlar farklı rollere bürünmekte ve farklı davranış şekilleri sergilemektedir.