Getiri Ve İşlem Hacmi Oynaklığı Etkileşimi
ISBN: 9786257911764 2020 İşletme Süleyman Serdar Karaca, Selim Güngör Gazi Kitabevi

Getiri ve İşlem Hacmi Oynaklığı Etkileşimi kitabı Oynaklık ile İlgili Kavramsal Çerçeve, Finansal Piyasalarda Oynaklık, Finansal Piyasalarda Oynaklık Üzerine Yapılan Literatür Taraması, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Getiri Oynaklığı ile İşlem Hacmi konularını ele alan bir çalışmadır