Evlilik Ve Aile Psikolojik Danışmanlığı
ISBN: 9786051703923 2020 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Serap Nazlı, Leyla Ercan, İlhan Yalçın, Semra Kiye, Tuğba Sarı, Murat Boysan, Zeynep Kızıl Aslan, Pınar Çağ, Özlem Gündüz, Orhan Yoncalık, Nur Özden Editör : Serap Nazlı
Anı Yayıncılık

Toplumlar kültürel yapıları doğrultusunda aile kavramına farklı anlamlar yükleseler bile, aile kişisel ve toplumsal işlevleri nedeniyle önemini her zaman koruyan bir kurum olmuştur. Modernleşme, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra; evlilik, aile, ebeveynlik ve cinselliğe ilişkin bakış açısının değişmesi, geleneksel kadın ve erkek rollerinin farklılaşması, evlilikten beklentilerin değişmesi aile kurumunun devamlılığını etkilemiştir (Ekici, 2014). Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Ailedeki sorunlar topluma, toplumdaki sorunlar aileye yansır. Sağlıklı toplumu, sağlıklı aileler oluşturur. Ailenin sosyokültürel durumu, toplumun sosyokültürel durumunu belirler. Toplum ve aile iyi veya kötü sürekli olarak etkileşim içerisindedir.