Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği Ve Yasal Konular
ISBN: 9786052416341 2020 5. Baskı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Rahşan Çetinkaya Pegem Akademi Yayıncılık

On yıldır güncel baskılarını yapmaya devam eden bu kitap, ülkemizde psikolojik danışmanlık meslek etiği konusunda Türkçe yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bu kitapla, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğretim elemanlarının, öğrencilerinin ve mezunlarının meslek etiği eğitimi ihtiyaçlarına cevap vermek hedeflenmiştir. Kitap, PDR lisans programlarındaki Meslek Etiği ve Yasal Konular dersinin işlenmesinde ve ilgili lisansüstü derslerde ana kaynak olarak kullanılabilecek biçimde tasarlanmıştır. Konu sonu alıştırmalarıyla ve örnek durum senaryolarıyla öğrenci-merkezli, deneyimsel sınıf içi etkinliklere olanak sağlamak amaçlanmıştır. Genişletilmiş ve güncelleştirilmiş bu son baskıda, en yeni psikolojik danışmanlık meslek etiği kodlarına, alan yazınına kazandırılan en son görgül araştırma bulgularına, kapsamlı bir kuramsal temele ve meslek etiği bağlamında önemli bulunan yasal konulara daha geniş biçimde yer verilmiştir.