Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma
ISBN: 9786052641620 2023 1. Baskı Medeni Hukuk Yusuf Bor Adalet Yayınevi

Bu çalışmanın özünde, uygulamada geniş bir yer kaplayan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanmanın; hukuki temeli, yasal olarak tarihsel gelişim süreci ve şiddet kavramı ile olan ilişkisi geniş bir yelpazede ele alınmıştır. Boşanmaya konu davranışların; evlilik birliğini temelinden sarsması ve birliğin sürdürülemez hale gelmesine sebep olması gerekir. Ancak bu husus her eşe göre farklılık arz eder. Yaşanan olaylar bazı eşler açısından sorun dahi teşkil etmez iken bazı eşler açısından yaşanan olaylara katlanmak mümkün olmayabilir. Bu noktada hâkimin geniş bir takdir yetkisi vardır ve her olayı birbirinden bağımsız olarak değerlendirmesi gerekir. Her çeşit olayın bu boşanma sebebine konu olması bu boşanma sebebini diğer sebeplerden ayırır ve mühim kılar. Boşanmanın gündemi meşgul etmesi, tartışmaya açık bir yanının bulunması ve toplumsal olayların her geçen gün değişmesi bu boşanma sebebini her daim ilgi çekici hale getirir. Çalışmamızda bugüne kadar boşanmaya konu olmuş Yargıtay içtihatlarına kapsamlı bir şekilde yer verilmekle birlikte boşanmaya konu teşkil etmeyen ve af veya hoş görme niteliğindeki davranışlara da değinilmiştir.