Resmî Vasiyetnamenin Düzenlenmesi Ve Koruma Önlemleri
ISBN: 9789750266508 2021 1. Baskı Medeni Hukuk Furkan Olgaç Seçkin Yayıncılık

Çalışma, gündelik yaşamda ülkemizde en çok tercih edilen ölüme bağlı tasarruf olan resmî vasiyetname kavramı üzerine inşa edilmiştir. Ele alınan konunun bütüncül ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması perspektifinden hareketle, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine dair şeklî merasimin başlangıcından, resmî vasiyetnamenin teslimi ve açılmasına kadar söz konusu ölüme bağlı tasarrufun yolculuğuna ilişkin bütün sürecin tüm detaylarıyla analiz edilmesi; karşılaşılması muhtemel sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve bu anlamda resmî vasiyetnameye ilişkin herhangi bir kör nokta bırakılmaması amaçlanmıştır. Bu çerçevede bağlantılı tüm kaynak ve içtihatlar özenle esere aktarılarak, doktrin ve uygulamanın eş güdümlü olarak okuyucuya sunulması hedeflenmiştir. Çalışmanın nihai gayesi, doktrin ve uygulamayı çeşitli bağlamlarda sıklıkla meşgul eden bir hukuki kurumun, muhataplarınca anlaşılabilir kılınması ve bilimsel bilgiye katkı sunulmasından ibarettir.