Basketbolda Maç Analizi Yeni Yaklaşımlar
ISBN: 9786258413397 2022 Spor Dr. Erkan Konca Editör : Doç. Dr. Egemen Ermiş
Gazi Kitabevi

Sportif alanda kalıcı ve sürdürülebilir baĢarı için bilimsel yöntemlerin kullanılması çok önemlidir. Anlık baĢarılar sadece kısa zaman periyotlarında uzun vade planlama yapmadan geliĢtiği için kalıcı olmamaktadır. Planlamalarına bilimsel yöntemleri dahil ederek ilerleyen takımlar ve sporcular baĢarılarının kalıcı olmasını sağlamaktadırlar. Kalıcı aynı zamanda verimli sonuçlara ulaĢabilmek için antrenörler ve analizciler objektif verilere ihtiyaç duyarlar. Elde edilen veriler takımlara ve bireysel performanslara en üst düzeyde etki etmeyi amaçlamaktadır.