Akaryakıt Üzeri̇ndeki̇ Vergi̇ Yükü
ISBN: 9786053443315 2015 Maliye Cem Barlas Aslan Gazi Kitabevi

Petrol önemli bir enerji kaynağıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bağımlılık ve talep artmıştır. Özellikle akaryakıt ürünleri gerek üretim gerekse tüketim açısından vazgeçilmez olup tüm sektörlerde temel girdi konumundadır.