21. Yüzyılda Devlet Ve Kamu Maliyesi Uluslararası Maliye
ISBN: 9789750275951 2022 4. Baskı Maliye Eren Çaşkurlu Seçkin Yayıncılık

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda 4. Baskısını yapan kitap, içeriği itibariyle üniversitelerin İ.İ.B.F., Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakültelerinde gerek lisans (çoğunlukla Uluslararası Maliye adıyla) gerekse lisans üstü düzeyde farklı adlardaki derslerde kaynak kitap olarak okutulabilir. Bunun dışında konu ile ilgili araştırma yapanlar ve içerdiği uluslararası vergi uygulama örnek ve çözümleri itibariyle uluslararası vergi danışmanlığı ve denetimi alanlarında kariyer planlayanların başvuru kaynağı niteliğini taşıyabilir. Kitap, 21. Yüzyılın içinde bulunduğumuz döneminde, öncelikle 2008 Küresel Finansal Krizi ve sonrasında Covid - 19 Pandemisi ile temelden ve geniş çaplı olarak değişen, farklılaşan belki de sonuna gelinen küreselleşme sürecinde, ülkelerin nerede ve nasıl konumlandıklarına ilişkin olarak hem etken hem de edilgen biçimde belirleyici olan dinamiklerin, ülke devlet ve kamu maliyesi yapılarına olan etkilerini araştırmaktadır. Söz konusu etkiler sonucunda kamu maliyesi unsurlarının nasıl değiştiğinin, bu değişikliklerin kuramsal ve kurumsal yapılarda meydana getirdiği farklılaşmanın ve uluslararası maliyenin irdelenmesi bu kitabın temel amacını oluşturmaktadır. İçinde bulunulan dönemde yaşanan iktisadi, mali, siyasal ve sosyal gelişmelerin ekonomi - politik ve sosyal analizinin yapılmasını amaçlayan kitap, 21. Yüzyılda değişen dünya ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı içinde devletin nasıl biçimlendirdiğinin, nasıl algıladığının, hangi noktalarda ve hangi ölçülerde etkilendiğinin araştırılmasını hedeflemektedir.