Z Kuşağında Çevrimiçi Öğrenme Ve Dijitalleşme
ISBN: 9786258494174 2021 Social Sciences Editör : Dr. Güler Erkal Karaman
Gazi Kitabevi

Bu kitap çalışmasında Z kuşağının çevrimiçi ortamlarda öğrenme süreçleri ele alınmıştır. Çevrimiçi öğrenme süreçlerinde de en önemli boyut olan değerlendirme ise hem öğrenci hem akademisyen gözü ile nitel araştırma yöntemi kullanılarak irdelenmişidir. Bu çalışmalar ışığında öğrenci ve akademisyenlerin özellikle bilişim okuryazarlığı bağlamındaki önerileri ve yorumları dikkate alındığında, dijital okuryazarlık veya bilişim okuryazarlığı çevrimiçi öğrenme becerilerinin geliştirilmesi açısından bağımsız düşünülemeyecek kavramlar halini almaktadır. Temelde üç ana bölümden oluşan bu kitabın birinci ana bölümünde Z Kuşağı Ve Çevrimiçi Öğrenme, ikinci ana bölümünde Çevrimiçi Öğrenmede Değerlendirme ve üçüncü ana bölümde de Bilişim Okuryazarlığı ele alınmıştır. Çevrimiçi öğrenmede değerlendirme öğrenci ve akademisyen gözüyle nitel veriler ışığında iki bölüm halinde incelenirken, bilişim okuryazarlığı ise okuryazarlık ve bilişim okuryazarlığı ölçeği geliştirilmesi çalışmalarıyla yine iki bölüm şeklinde sunulmuştur. Bu şekilde bilişim okuryazarlığı düzeyinin nasıl belirleneceğine yönelik ölçek geliştirme çalışması ile alan yazına Bilişim Okuryazarlığı Ölçeği kazandırılmıştır.