Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi
ISBN: 9786253653279 2023 Economy Editör : Nalan Akdoğan, Deniz Umut Doğan
Gazi Kitabevi

Yüksek enflasyonlu ekonomilerde, işletme ilgililerine, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkındaki bilgileri dönemsel olarak sunan finansal tablolardan gerekli fayda sağlanamamakta ve enflasyona göre düzeltilmesi gerekli olmaktadır. Ülkemizde 2022 yılından itibaren yüksek enflasyon koşulları yaşandığından enflasyon düzeltmesi gerek “TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” hükümlerine gerekse 5024 sayılı kanun gereğince VUK mükerrer 298. maddesi gereği enflasyon düzeltmesi yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Hem TMS 29 No’lu standart hükümlerinin hem de VUK’a göre enflasyon düzeltmesinin nasıl yapılacağına ilişkin örnek uygulamalar bu kitabın özünü oluşturmaktadır.