İşletme Yönetimi
ISBN: 9786053447887 2021 Economy Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Prof. Dr. Mahmut Karğın Gazi Kitabevi

Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Okuyucular İşletme yönetimi temel ilkelerinin anlatıldığı İşletme Yönetimi kitabı, işletme yönetimi, işletmeye giriş ve genel işletme derslerinde anlatılan temel konuları kapsamaktadır. Kitap, iş kurmak isteyen veya halihazırda iş yapanlara temel işletmecilik bilgi ve becerilerini geliştirmede destek olabilir. Kitap teknik açıdan bakıldığında klasik işletme yönetimi konularını ele alırken, yakın zamanda hayatımıza giren yeni iş modelleri ve kavramları da açıklamaya gayret etmektedir. Kitap sırasıyla iş ve işletme kurma sürecini, işletmenin üretim ve pazar yapısını ve dinamiklerini, ekonomik, finansal, beşeri ve hukuki çevresini, yönetim yapısı ve karar süreçlerini, araştırma, geliştirme ve iletişim sistemlerini birbiri ile ilişkilendirerek anlatmaya çalışmaktadır. Kitabın bir diğer özelliği işletme fonksiyonlarını olabildiğince birbiri ile uyumlu ele alarak, yeterli ağırlıkta yer vermeye gayret etmesidir. İşletme yönetimi, işletmeye giriş ve genel işletme gibi derslerin yürütülmesinde yararlı olacağı temennisi ile hayırlı olmasını dileriz. Kitabın sizlerden gelecek görüşler doğrultusunda değişerek gelişeceğine ve arzu edilen seviyeye geleceğine inancımız tamdır. Kitaptaki tüm hatalar şüphesiz bize aittir. Bunlar için şimdiden engin hoşgörünüze sığınıyoruz. - Önsözden