Sponsorluk Yönetimi
ISBN: 9786258494181 2021 Economy Dr. Yeşim Avunduk Gazi Kitabevi

Pazarlama karmasının bir fonksiyonu olarak tutundurma faaliyetleri arasında öne çıkan sponsorluk, reklamcılıktaki dönüşüm ile son yıllarda hızla büyüme kaydetmiştir. Sponsorluk diğer tutundurma faaliyetlerinden farklı olarak bir ortaklık sürecidir. Bu sebeple uygulamada başarılı sonuçlar elde edebilmek için sponsorluk hak sahibi ile sponsor arasında, özellikle planlama ve strateji geliştirme süreçlerinin, iyi kurgulanmış bilgi ve akış planı içinde yürütülmesi gerekmektedir. Yazar, uzun yıllara yayılan etkinlik ve sponsorluk yönetimi deneyimi ile öğretim görevlisi olarak yürüttüğü akademik çalışmalarını harmanladığı bu kitapta, sponsorluk kavramının temellerini tanıtıp, sponsorluk faaliyetinin yönetim fonksiyonları bağlamında nasıl planlanabileceği, organize edilebileceği, uygulamaya konulabileceği ve değerlendirilebileceği konularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, kitap sponsorun hedef kitle iletişim ve etkileşim hedeflerine ulaşmak için başarılı sponsorluk faaliyetinde göz önünde bulundurulması gereken noktaları paylaşmaktadır.