Yeniliğin Ekonomi Politiği
ISBN: 9786257727839 2020 Economy Derya Güler Aydın, Dilek Başar Dikmen, Selcen Öztürk Editör : Derya Güler Aydın, Dilek Başar Dikmen, Selcen Öztürk
Gazi Kitabevi

Teknolojik gelişme ve yenilik konusu kapitalist gelişme  sürecinin seyrinin ortaya konulmasında oldukça önemlidir. Piyasanın da bir kurum olduğu ve iktisadi değişme, piyasa yapılarından ziyade süreçlerinin dikkate alınmasını gerektirir. Böylece sermaye birikimi ve teknolojik gelişme süreçlerini kapsayan iktisadi değişim ve bu değişime neden olan teknolojik gelişmenin etkileri dinamik ve bütüncül bir analiz çerçevesinde incelenebilir. Yenilik konusunda teorik, sektörel ve güncel konuları inceleyen metinlerden oluşan bu kitap, ana akım iktisatta dışsal kabul edilen teknolojik gelişme ve yenilik kavramını iktisadi analizin içsel bir değişkeni olarak yeniden tartışmaya açmaktadır.