Yenilebilir Çiçekler - Mutfakta Alternatif Yaklaşımlar
ISBN: 9786257727679 2020 Biology Dr. Mehmet Güllü Gazi Kitabevi

Beslenme; Pavlov'un tasarladığı ihtiyaçlar hiyerarşisinde barınma, dinlenme ve uyuma gibi diğer fizyolojik ihtiyaçlarla birlikte en üstte yer almaktadır. Bu ihtiyacını gidermek amacıyla insan, var olduğundan beri sürekli bir arayış içinde olmuş ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli kaynak arayışlarına girmiştir. avcı-toplayıcı olarak başlayan beslenme serüveni, yerleşik hayata geçilmesiyle yerini tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa bırakmıştır. Bu kitapta; yenilebilir çiçekler, bu çiçeklerin tarihi süreç içerisinde (özellikle gıda maddesi olarak) kullanımları ve günümüzde halen yapılan bazı uygulama örneklerinin derlenmesi amaçlanmışır. Konuyla ilgili çalışmalar olmakla birlikte; bu kitap önceki çalışmaları da kapsayıcı bir nitelik taşımakta, bu yönüyle alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.