Moleküler Mikrobiyoloji: Tanı Prensipleri ve Uygulamalar
ISBN: 9799944341133 2006 Biology Ş.ustaçelebi, A.tekeli Editör : Fred C. Tenover, James Versalovıc, Yı-Wei Tang, Elizabeth R. Unger, David A Relman, Thomas J. White
Çevirmen : Alper Tekelli, Şemsettin Ustaçelebi
Palme Yayınevi

1993 yılında, bu tip kitapların ilk örneklerinden olan, Diagnostic Molecular Microbiology: Principles and Applications için birçoğumuz katkıda bulunmuştuk. Bu kitap moleküler tanısal testlerle ilgili teknolojik özetler ve teknolojide gelinen nokta olarak düşündüğümüz kapsamlı protokol kolleksiyonları içermekteydi. DMM daha fazla oranda bilinmeye başlandıkça, laboratuvar yöneticileri, teknologlar ve nükleik asit amplifikasyon temelli test stratejilerini tamamlayıcı testler olarak kullanan veya bu tekniklerle çalışma heyecanı duyan öğrenciler için, pratik, basamak basamak protokoller sunmaktaydı. DMM’de basılmış olan bu protokollerin birçoğu, DMM’nin zamanının ötesinde bir kitap olması nedeniyle, günümüzde hala kullanılmaktadır. DMM bölümlerinin, kontaminasyon kontrolü gibi örnekleri o gün için olduğu gibi günümüzle de ilgilidir. Bu kitabı ortaya çıkarırken ilk kitabımızı kurgu ve stil açısından örnek alma düşüncemiz oldu ancak çok kısa bir sürede anladık ki, kitaba konu olan alan bireysel protokollerden uzaklaşmış ve gelişmişti. Hantal, kontaminasyona eğilimli teknoloji, aşamalı olarak, kendi kendine yetebilen, yarı otomatik sistemlerle değişmiş ayrıca insan genom projesinin himayesi altındaki DNA dizileme teknolojisi gelişmiş ve klinik laboratuvarlarda kullanıma girmek için baskı yapar hale gelmişti. İyi tarif edilmiş, onaylanmış protokollere internet ve basılı kaynaklar aracılığı ile ulaşabilmek mümkündür ve 1993 yılında o gün için sadece bir fantazi olan ticari amplifikasyon temelli testler, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gerçekten, yaklaşık bir on yıl sonra, bu alan moleküler tanının postmodern çağı olarak güçlükle hatırlanacaktır.