Türkiye Türkçesinde Hızlılık (Kavram Alanı Ve İşaretleyicileri)
ISBN: 9786257911542 2022 Literature Serdar Karaoğlu Gazi Kitabevi

Hız başta fizik bilimi olmak üzere pek çok alanda karşılık bulan bir kav-ramdır. Evrende hareket kabiliyeti bulunan her varlığın temel özelliklerinden biridir. Bu kavram aynı zamanda göreceli bir özelliğe sahiptir. Aynı hız değeri bazı varlıklar için hızlı, bazı varlıklar için yavaş algılanabilmektedir. Bu du-rum hızın aslında iki temel bileşeni olduğunu göstermektedir: Hızlı ve yavaş. Bunlardan ilki geçmişten günümüze aşamalı bir devinimle durmaksızın ilerle-yen bir özellik göstermektedir.