Yunus Emre Risâletü'n-Nushiyye Öğüt Kitabı
ISBN: 9786054562732 2012 Literature Erdoğan Boz Editör : Editör: Erdoğan Boz
Gazi Kitabevi

Eserin temel kurgusu, ruh ve nefis arasında geçen mücadelelerden ruhun akıl sayesinde galip çıkmasıdır. İnsandaki bütün kötü huyların giderilip yerlerine iyi huyların gelmesinde insana yardımcı olacak ancak akıldır.