Türkçenin Çağdaş Sorunları
ISBN: 9789756009949 2006 Literature Erdoğan Boz, Gürer Gülsevin Editör : Editörler : Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz
Gazi Kitabevi

Günümüzde Türkçe bazı sorunlarla boğuşmaktadır. Sözlerin Türkçe karşılıkları varken ya da türetilebilecekken İngilizce şekillerinin tercih edilmesi; Türkçe sözleri bile İngilizce yazma gayreti; işyerlerine yabancı ya da yabancı hissi uyandıran adlar verilmesi; terimlerde Türkçeleştirmeye destek olunmaması; basın dilinde Türkçeye özensiz yaklaşılması bunlardan ilk akla gelenlerdir.