Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
ISBN: 9786257530705 2021 Sociology Editör : Dr. Öğr. Üyesi Lokman Cerrah
Gazi Kitabevi

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetin kültür içerisinde yeniden inşa edilmiş ve dolayısıyla yeni bir anlam ve kapsam kazanmıştır. Toplumsal bir temeli olması dolayısıyla toplumsal cinsiyet toplumlar arasında değişkenlik gösteren bir karaktere sahiptir. Her toplumun kültürü, gelenek görenekleri, inançları ve sosyo-ekonomik koşulları bu farklılığı yaratan önemli faktörler olarak sıralanabilir. Toplumsal cinsiyet sadece etkilenen bir pasif bir olgu olmayıp aynı zamanda toplum içerisinde pek çok kurum, grup ve ilişki biçimini de etkilemektedir. Özellikle iş bölümü, kadın hakları, sosyo-ekonomik durum, din, finansal durumlar ve toplumda ki iktidar ilişkilerin önemli derecede etkilemektedir. Bu çerçevede hazırlanan elinizde ki kitap, toplumsal cinsiyeti anlamayı, Türkiye’de ve Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine İlişkin Deneyimleri değerlendirmeyi, Sosyal Hareketlerin Yörüngesindeki Bir Aktivizm Olarak Kadın Hareketleri ve Toplumsal Cinsiyet Meselesini ve toplumsal cinsiyet ile din ilişkisini ele alıp değerlendirmektedir. Ayrıca yine toplumsal cinsiyet üzerine pazarlama stratejileri alanında yapılmış çalışmalar ile akademik çalışmalarda kullanılmış toplumsal cinsiyet üzerine hazırlanan ölçekleri derleyerek toplu bir halde bu alanlarda çalışma amacında olan araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır.