Eğitim Sosyolojisi
ISBN: 9786051708867 2023 Sociology Turan Akman Erkılıç Anı Yayıncılık

Pedagojik, Sosyal, Ekonomik ve Politik Yönleriyle Eğitim: Eğitim Sosyolojisi’ kitabı, eğitimin ekonomik, politik, kültürel yönleri ve toplumsal kurumlarla eğitim ilişkisini irdeleyen bir nitelikte hazırlanmıştır. Eserin iki yönlü işlevinin olmasına özen gösterilmiştir. Birinci yön, eğitimin eğitim program ve pedagojik yönleriyle sosyolojik yönlerinin iç içe irdelenmeye çalışılmış olmasıdır. İkinci yön, hem ders kitabı hem de araştırmacı ve eğitimcilere sosyolojik boyutuyla referans kitabı olmasının amaçlanmasıdır. Kitap, eğitim bilimine ve eğitim sosyolojisine ilişkin kavram, kuram ve yaklaşımlar ile eğitimin siyaset, ekonomi, medya ve benzeri toplumsal kurumlarla ilişkilerini akademik, teorik ve pratik boyutlarıyla irdelemektedir. Çalışmada öğretmenlik mesleği değişik yönleriyle ele alınmıştır. Kitap tek düze bir eser olmaktan çıkarılması amacıyla yer yer ilgili şekil ve tablolarla güçlendirilmiş; güncel olay ve yazılarla desteklenmiştir. Kitapta ayrıca araştırma ve okuma ödevlerine yer verilerek okuyucuların analiz, sentez ve değerlendirme bilgi, beceri ve tutumlarının gelişmesine olanak verilmeye çalışılmıştır.