Taekwondocuların Antropometrik Ve Biyomotor Yetilerinin Normlandırılması
ISBN: 9786257588218 2021 Sports Duygu Sevinç Yılmaz Editör : Prof. Dr. Metin Yaman
Gazi Kitabevi

Norm,Sportif Norm Kavramı . Sporda Yetenek Kavramı,Taekwondonun Gelişim Süreci , Gereç ve Yöntem , Araştırma Modeli ,Evren ve Örneklem, Veri Toplama Araçları , Verilerin Toplanması , Verilerin Analizi ,Bulgular, Tartışma ,Sonuç ve Öneriler